Kategórie

Certifikáty

Čo s elektroodpadom?

 

 

Na zber takýchto zariadení môžete využiť jednotlivé zberné dvory v mestách a obciach, technické služb, firmy poskytujúce služby za týmto účelom alebo priamo kamenné predajne ponúkajúce takýto tovar. Zoznam zberných dvorov nájdete tu.

Treba mať na pamäti, že staré klasické žiarovky s volfrámovým vláknom ale aj moderné žiarivky obsahujú na rozdiel od LED žiaroviek nebezpečné plyny ako sú argón, halogén alebo pary ortuti.