Kategórie

Certifikáty

Kontakt Ecolights.sk

 

Obchodné meno : EcoGoods s.r.o.

Sídlo : Roľnícka 9024/2, 831 07 Bratislava

Prevádzka: Hospodárska 9, 831 07 Bratislava

IČO : 45 468 591

DIČ : 2023009593

IČDPH: SK2023009593

 

Bankový účet vedený v : TATRA BANKA, a.s.

Číslo bankového účtu : 2924836173/1100

IBAN : SK86 1100 0000 0029 2483 6173

SWIFT : TATRSKBX

 

Bankový účet vedený v : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo bankového účtu : 5054029004/0900

IBAN : SK39 0900 0000 0050 5402 9004

SWIFT : GIBASKBX

Telefón - pevná linka : +421 2 207 635 82 (kancelária)
Telefón - pevná linka : +421 2 207 340 87 (sklad)
Mobil : +421 948 423 459
E-mail: obchod@ecolights.sk

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel : Sro, Vložka číslo : 64185/B