Kategórie

Certifikáty

CE - Conformité Européenne 

 

Označenie CE (Communauté Européenne resp. Conformité Européenne) je potvrdením toho, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov, ktoré sa na výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania zhody a posúdenie vykonala certifikovaná autorita.

 

Medzi základné požiadavky, ktoré podmieňujú použitie označenia CE sú požiadavky, týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa a ochrany životného prostredia.

 

Všetky produkty prezentované na stránkach elektronického obchodu EcoLights.sk spĺňajú ustanovené technické požiadavky na základe čoho sú označované známkou CE.