Kategórie

Certifikáty

RoHS

 

Všetky výrobky prezentované na stránkach elektronického obchodu EcoLights.sk sú vyrobené v súlade s európskou smernicou č. 2002/95/ES - Obmedzenia používania niektorých nebezpečných látok v elektronických a elektrických zariadeniach „Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment“ vydanej 27.januára 2003 v aktuálnom znení platnom od 1.júla 2006.

 

Predmetná direktíva zakazuje prípadne obmedzuje používanie nasledovných látok :

  • Olovo
  • Ortuť
  • Kadmium
  • Hexavalentný chróm
  • Polybrominátne bifenyly (PBB)
  • Polybrominátne difenyléterey (PBDE)

 

Cieľom tejto smernice je dosiahnuť šetrnejšie správanie sa k životnému prostrediu a zvýšenie ochrany ľudského zdravia.