Kategórie

Certifikáty

Čo je LED

 

LED je skratka z anglického Light-emitting Diode (svetlo vyžarujúca dióda). Je to polovodičová elektronická súčiastka, ktorá vyžaruje úzkospektrálne svetlo, keď ňou prechádza elektrický prúd v priepustnom smere. Na rozdiel od LED diódy klasická žiarovka funguje na princípe odporového zahrievania vodiča elektrickým prúdom, ktorý ním preteká, pričom pri vysokej teplote vlákno žiarovky žiari.


 
Svietiaci efekt LED je formou elektroluminiscencie, pričom farba vyžarovaného svetla závisí od chemického zloženia použitého polovodičového materiálu. Prvé LED diódy emitovali iba červené svetlo s nízkou intenzitou, ale postupným vývojom sú v súčasnosti LED diódy dostupné naprieč spektrom viditeľných, ultrafialových a infračervených vlnových dĺžok a dosahujú vysokú žiarivosť, dostatočnú aby mohli byť použité na bežný svetelný zdroj. 

 

Prvá LED bola zostrojená v roku 1920 Olegom Vladimírovičom Losevom, rádiotechnikom, ktorý si všimol, že pri prechode prúdu diódami používanými v rádioprijímačoch tieto vyžarujú svetlo. LED boli predstavené ako praktický elektronický komponent v roku 1962, ale až v 80. rokoch sa rozšírili ako kontrolky v prístrojoch.

 

Technológia sa postupne zlepšovala, pričom v súčasnej dobe je už účinnosť LED dostatočne vysoká za prijateľnú cenu, vďaka čomu je LED osvetlenie stále žiadanejšie. Prvotná investícia je ešte stále výrazne vyššia ako u kompaktných žiariviek či bežných žiaroviek, ale vzhľadom k výrazne dlhšej životnosti a nižšej spotrebe energie je táto investícia návratná. Pri predpokladanom zdokonaľovaní výrobnej technológie a zdražovaní elektrickej energie sa bude doba návratnosti stále skracovať, navyše, v porovnaní s kompaktnými žiarivkami má LED osvetlenie celú radu výhod.

 

Zdroj: ENEL-X.sk