Kategórie

Certifikáty

Lux kalkulátor
Svetlo a vyžarovanie

Svetlom rozumieme elektromagnetické vyžarovanie, ktoré vyvoláva v ľudskom oku svetelný vnem, čiže je viditeľné. Ide pritom o vyžarovanie s vlnovou dĺžkou medzi 360 a 830 nm, teda len o nepatrnú časť nám známeho spektra elektromagnetického vyžarovania.

 

Svietivosť: I

Jednotka: candela [cd]. Svetelný zdroj vyžaruje svoj svetelný tok obyčajne rôznou silou do rôznych smerov. Intenzita svetla vyžarovaného v jednom určitom smere sa označuje ako svietivosť I.

 

Intenzita osvetlenia: E v luxoch

Lux (značka: lx) je jednotkou osvetlenosti (alebo intenzity osvetlenia alebo iluminancie alebo staršie len osvetlenia) podľa medzinárodnej sústavy SI. Je to intenzita osvetlenia spôsobená svetelným tokom 1 lúmen dopadajúcim na plochu 1 m2, bez ohľadu na odrazivosť tejto plochy. Alebo inak - Lux je jednotka vyjadrujúca plošnú hustotu dopadajúceho svetelného toku.

 

1 lx = 1 lm/

Plocha má osvetlenosť 1 lux, ak má veľkosť 1 m2 a rovnomerne na ňu dopadá svetelný tok veľkosti 1 lm. Osvetlenosť klesá štvorcom vzdialenosti osvetľovanej plochy od svetelného zdroja. Osvetlenosť je podielom svetelného toku (v lumenoch) a plochy (v štvorcových metroch).

 

Jas: L

Jednotka: candela na štvorcový meter [cd/m2]. Jas L svetelného zdroja alebo osvetlenej plochy je rozhodujúci pre vnímanie svetla.

 

Merný svetelný výkon: η

Jednotka: lumen na Watt [lm/W]. Merný svetelný výkon η udáva, s akou hospodárnosťou je dodávaný elektrický príkon premieňaný na svetlo.

 

Teplota chromatickosti

Jednotka: kelvin [K]. Teplota chromatickosti svetelného zdroja sa definuje porovnaním s tzv. „čiernym telesom” a znázorňuje sa v „Planckovej krivke”. Ak sa zvýši teplota „čierneho telesa”, zväčší sa v spektre podiel modrej zložky a podiel červenej zložky sa zmenší. Žiarovka s teplým bielym svetlom má napr. teplotu chromatickosti 2 700 K, žiarivka so svetlom podobným dennému cca 6 000 K.

 

Farba svetla

Farba svetla je veľmi dobre popísaná teplotou chromatickosti. Rozlišujú sa tri hlavné skupiny: teplá biela (Warm White)  < 3 300 K, denná biela (Daylight) 3 300 – 5 000 K, studená biela (Cool White) > 5 000 K. Napriek rovnakej farbe svetla môžu mať svetelné zdroje v dôsledku spektrálneho zloženia svojho svetla veľmi rozdielne vlastnosti podania farieb.

 

Vzdialenosť v metroch

Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI. Je definovaná ako dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1 / 299 792 458 s. Značka pre meter je m. V tomto prípade vyjadruje vzdialenosť od svetelného zdroja až po povrch na krorý dopadá alebo bude dopadať svetko.

 

Podanie farieb alebo CRI index

V závislosti na mieste použitia a účelu osvetlenia by malo umelé svetlo pokiaľ možno čo najviac zaručovať správne vnímanie farieb (ako pri prirodzenom dennom svetle). Vlastnosti podania farieb svetelného zdroja sa vyjadrujú v stupňoch „všeobecného indexu podania farieb” - Ra. Index podania farieb označuje mieru zhody farby telesa s jeho vzhľadom oproti porovnávacím svetelným zdrojom (referenčný svetelný zdroj). Pre určenie hodnoty Ra sa určuje skreslenie 8 skúšobných farieb normovaných v DIN6169, ku ktorému dôjde, keď sú skúšobné farby osvetlené skúšaným, resp. referenčným svetelným zdrojom. Čím menšia je odchýlka, tým lepšia je vlastnosť podania farieb skúšaného svetelného zdroja. Svetelný zdroj s Ra = 100 ukazuje všetky farby optimálne ako pod referenčným svetelným zdrojom. Čím menšia je hodnota Ra, tým horšie sú farby podávané.


Uhol svietenia svetelného zdroja v uhlových stupňoch

Stupeň (presnejšie uhlový stupeň) ako uhlová miera rovinného uhla sa zvyčajne označuje "°". Jeden stupeň je jednotka, ktorá má veľkosť 1/360 plného uhla. Tam, kde je potrebné deliť uhol na menšie úseky, je toto delenie realizované buď desatinným číslom alebo delením na uhlové minúty a sekundy. Potom má jeden stupeň 60 minút a pretože minúta má 60 sekúnd, má stupeň 3600 sekúnd.


Svetelný tok Ф v lumenoch

Lúmen (značka: lm) je hlavná jednotka svetelného toku Ф, ktorý je jednou z vedľajších fyzikálnych jednotiek sústavy SI. 1 lúmen je svetelný tok vyžarovaný do priestorového uhlu 1 steradiánu bodovým zdrojom, ktorého svietivosť je vo všetkých smeroch 1 kandela. Svetelný tok Ф udáva, koľko svetla celkovo vyžiari svetelný zdroj do všetkých smerov. Je to svetelný výkon, ktorý je posudzovaný z hľadiska citlivosti ľudského oka.

 

 

Zopár príkladov LED-iek a ich žiarenia v lumenoch.

 

  • 5mm/Superflux LED: 5lm(max)
  • Luxeon Rebel biela LED: 145lm
  • Seoul P4 biela LED: 240lm@1000mA
  • Cree X-RE R2 biela LED: 242lm@1000mA
  • 25 Watt hálogénová žiarivka: 260lm 
  • 25 Watt žiarovka má 230 lm
  • 5 Watt LED  žiarovka (41 LED) má 420 lm
  • Cree M-CE biela LED: 752lm@2800mA
  • 100 Watt vláknová žiarovka: 1200lm
  • T8 15 Watt neon: 1350lm

 

Najdôležitejšie vzorce svetelnej techniky:

 

Svietivosť I [cd] = Svetelný tok Ф [lm] / Priestorový uhol Ω [sr]

Intenzita osvetlenia E [lx] = Dopadajúci svetelný tok Ф [lm] / Osvetlená plocha [m2]

Jas L [cd/m2] = Svietivosť I [cd] / Pozorovaná svietiaca plocha  [m2]

Merný svetelný tok η [lm/W] = Vytváraný svetelný tok Ф [lm] / Dodávaný elektrický príkon [W]

 

 

Niekoľko typických intenzít osvetlenia

 

jasný slnečný deň

100 000 lx

zamračené počasie v lete

20 000 lx

letný deň v tieni

10 000 lx

operačný sál

10 000 lx

osvetlenie v TV-štúdiu

1 000 lx

osvetlenie kancelárie

500 lx

osvetlenie chodby

100 lx

osvetlenie ulice

10 lx

mesačný svit

0,25 lx

jasná hviezdna obloha

0,001 lx

zamračená nočná obloha bez cudzieho osvetlenia

0,0001 lx

 

 


Príklad poklesu intenzity osvetlenia v závislosti od vzdialenosti zdroja svetla.

 

Ako zdroj svetla je použitá klasická 100W žiarovka (so žeraviacim vláknom) so svetelným tokom 1400 lúmenov. Údaje v tabulke platia pre osvetlenie spôsobené žiarovkou bez koncentrátora svetla. 

Vzdialenosť od zdroja svetla v (m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Výsledná intenzita osvetlenia v luxoch

111

27

12

6,9

4,4

3,1

2,2

1,7

1,4

1,1

 

 Zdroj: ÚspornáŽiarovka.sk